Eski Türklerde Bazı İnanış ve Gelenekler

Eski Türklerde Bazı İnanış ve gelenekler.. Türklere özel bazı inanış ve gelenekler.. Unutulmuş Eski Türk Gelenekleri. 

Yağmur Duası

Yağmur yağdırmak amacıyla veya sele neden olan aşırı yağışlara karşı gerçekleştirilen, çoğunlukla dağ, tepe veya türbe yakınlarında topluca gerçekleştirilen, dini ve geleneksel uygulamaların birbirine karıştığı pratiklerdir.

Yörede tespit edilen Yağmur Oyunu ;

Related Post

Yağmur yağması için çocuklar ev ev dolaşarak yağ, bulgur, tencere gibi pilav yapmak için malzemeler toplarlar. Biraz büyükçe olan kız çocukları odun parçalarıyla yakılan ateşte pilavı pişirinceye kadar diğerleri el ele tutuşup mahalle aralarında ve çimenlikte “yağ, yağ yağmur, teknede hamur, bahçede çamur, ver Allahım ver sicim sicim yağmur” diyerek dolaşırlar. Pilav pişince hep beraber sofra kurup yenilir. Yemek ve yağmur yağması için dua edilir.

Uğur-Uğursuzluk

– Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar.
– Ayak kaşınınca yolculuk var demektir.
– Sol kulağın çınlaması zenginliğe işarettir.
– Sağ kulağın çınlaması sağlığa işarettir.
– Gözün seğirmesi olumsuzluğa işarettir, çevrede ölüm meydana gelebilir.
– Kulağın çınlaması birisi tarafından anılmaya işarettir.
– Akşam tırnak kesilmez
– Cuma akşamı tırnak kesilmez.
– Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir.
– Salı günü çamaşır yıkanmaz
– Salı sallanır.
– Güneş batarken uyuyanın ömrü kısalır
– Elden ele sabun verilmez. Verilirse kavga edilir. Sabunu vermek gerektiğinde elin tersi kullanılır.
– Kesilen saçları kuşlar alıp yuvalarına ***ürürlerse o kişinin başı ağrır.
– Hamile kadın aş ererken neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
– Hamile kadınlara ayva yedirilirse olacak çocuk güzel yüzlü ve eyaz çehreli olur.
– Kırklı kadın gece evinden dışarıya çıkmaz.
– Kırklı kadının başucunda gece ışık yakılır.
– Kırklı kadının yattığı odaya süpürge konulur.
– Kırklı çocuk yalnız bırakılacağı zaman başucuna bıçak, soğan, sarımsak bırakılır
– Kırklı kadınlar ve bebekleri birbirleriyle karşılaştırılmaz.
– Alaca karganın kapı önünde ve çatıda yada dışında eve ait bir yerde öterse müjdeli bir haber geleceğine inanılır.
– Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Şeytan da onunla birlikte yemek yer.
– Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
– Karnı ağrıyan kimse ayva denesi (ayva tanesi) denilen otun çiçekli kısmını kaynatıp suyu içirilir.
– Rüyada ölü görmek diriye işarettir, misafir gelir.
– Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne ***üren kişiler çarpılır.
– Mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir.
– Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
– Mezarlıkta yatılmaz.
– Kurbanın kanı ve kemikleri gömülür
– Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
– Çorap giyilirken ayağın Kıbleye doğru uzatılması doğru değildir.
– Ölüye talkın verilirken can gelir, kalkmak ister, başına tahtaya çarpar. O zaman ölü “eyvah ben ölmüşüm” der.
– Ölen bir kişinin etleri ölümünden 40 – 52 gece sonra kemiklerinden ayrılır. Ölünün etleri kemiklerden kolay ayrılsın diye o gece evinde dua edilir.
– Mezarlıktan taş, toprak alınmaz.
– Ateşe tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk getirir.
– Külün üstüne su dökülmez, işenmez.
– Gece külün yanından geçilmez, üstünden atlanmaz, şeytan gelir.
– Ölü gömülene kadar ev süpürülmez, çamaşır yıkanmaz, eve su getirilmez.
– Bir kişi gömüldükten sonra ruhu 7 gün evini ziyaret eder.
– Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
– Su üstüne, küllüklere abdest bozulmaz (işenmez) cin vardır çarpılırsın.
– Kırık ayna uğursuzluktur.
– Baykuş ötmesi uğursuzluktur
– Sacayağı boş bırakılırsa o evde ölü suyu kaynar.
– Ölünün yıkandığı evde üç gün ışık yanar.
– Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse, ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
– Resim olan yerlerden melekler kaçar.
– Ölünün elbiseleri ölü yıkayıcılarına verilir
– Mezarlıktan ağaç kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
– Mezarlıkta yatılmaz.
– Akşam evden dışarı ateş verilmez.
– Gece aynaya bakılmaz.
– Gece ıslık çalmak günahtır.
– Geceleri su üzerinden atlanmaz. Su birikintileri ecinnilerin ve perilerin mekanıdır
– Gece dışarı su dökeni periler çarpar.
– Gece acı evden dışarıya verilmez.
– Dışarıya maya verilirse evin bereketi gider.
– Gece evden eve tuz verilmez.
– Bıçak yere atıldığında sırtı üzerinde durursa misafir gelecek demektir.
– Ağızdan lokma düşerse misafir gelir.
– Yoğurt, süt, peynir, vs. gece dışarıya verilmez
– Kurt uluyunca ya ayaz olur ya kar yağar
– Gece ölen kişinin üzerine sabaha kadar bıçak konulur.
– Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
– Soğan,sarımsak kabuğu yakmak iyi değildir.
– Mezara toprak atılırken elden ele kürek verilmez.
– Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez.
– Ezan okunurken bacak bacak üstüne atılmaz.
– Köpek uluması ölüme işarettir.
– Köpeğin vakitsiz gece havlaması, horozun vakitsiz ötmesi kötü şeylere işarettir
– Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
– Mezarlık genişletilemez, çünkü ölü sayısı artar.
– Ölünün elbiselerini giyenin ömrü uzar.
– Kefen makasla veya bıçakla kesilmez.
– Yağmurun dinmesi için avluya sacayağı atılır.
– Yağmur yağsın diye ölü kemiği yahut ana babadan olan ilk çocuğu suya atılır.
– Beş taş oynamak kuraklığa işarettir.
– Gökkuşağının altında bir erkek geçerse kız, kız geçerse erkek olur.
– Evde namaz kılınırken seccadenin önünden bir hayvan geçerse namaz bozulur.
– Kırda namaz kılınırken namazdan önce bir taş veya sopa dikilir (öne hayvan geçmemesi için)
– Ölü olan evin komşuları evlerindeki suları dökerler. Aksi halde birbiri sıra ölümler meydana gelir.
– Yatak katlanırken baş taraftan katlanmaz, ayak tarafı önce katlanır. Baş tarafından yalnız ölünün yatağı katlandığı için o yatakta yatan kimse ölür.
– Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri ölür yada bir yıkım olur.
– Köpek olan eve melek girmez.
– Kara kedi geçmesi uğursuzdur.
– İneğin sütünü yere sağmak iyi değildir, hayvan hastalanır.
– Yoğurt veya süt dışarıya verilirken üzerine üzerlik, kömür, yeşil yaprak konulmazsa ineğe nazar değer.
– Yemekten sonra kaşığın ağzı yukarı çevrilir, yoksa nasip kapanır.
– Aysız günlerde ağaç kesilmez, kesilirse kerestesi dayanıklı olmaz.
– Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
– Kapı eşiğinde oturulmaz. İnsan fakir olur.

thsmedya:
Yorum Yap